U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Solex Verhuur Langedijk

Oostelijke Randweg 2

Noord-Scharwoude

0226-752190

06-30741469


SOLEX FAMILIE UITJE


Reacties van klanten

Reactie van de klant:

Goedemorgen,
 
Na een schitterende dag afgelopen zaterdag is iedereen weer overgegaan tot de orde van de dag.
 
Ik wil jullie bedanken voor de begeleiding en alle goede zorgen. Volgens mij heeft iedereen enorm genoten en is alles ook heel goed verlopen.
 
Ook na de solextour hebben we ons goed vermaakt, dus de hele dag kan als geslaagd worden beschouwd!
 
Nogmaals, ontzettend bedankt!!

Met vriendelijke groet,
 
Martijn Gootjes

 

Volg ons op FACEBOOKSolex Verhuur LangedijkSolex Verhuur Langedijk

 

 

 

 

 

Solex Verhuur Langedijk

Huurvoorwaarden

Artikel 1.
De huurder wordt geacht de solex in goede staat te hebben ontvangen. Solex Verhuur Langedijk wordt geacht de solex in goede staat te hebben afgeleverd. 

Artikel 2.
a. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde solex toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de solex contant aan Solex Verhuur Langedijk voldoen.
b.Het rijden van een solex is alleen toegestaan voor personen die in het bezit zijn van een rijbewijs danwel bromfietscertificaat.

Artikel 3.
Solex Verhuur Langedijk is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van Solex Verhuur Langedijk op aanvullende schadevergoeding.
Artikel 4.
Solex Verhuur Langedijk is ten alle tijde gerechtigd om de gehuurde solex na vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 5.
Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de solex, daar deze door Solex Verhuur Langedijk niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

Artikel 6.
De huurder zal als een goed beheerder de hem/haar verhuurde solex verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

Artikel 7.
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde solex aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 8.
Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden, bij latere terugbezorging worden evenredig kosten in rekening gebracht.

Artikel 9.
Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:
a) Alcoholhoudende drank tijdens de huurperiode te nuttigen.
b) De trottoirbanden op en af te rijden.
c) Met de solexen tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
d) Een of meerdere personen te vervoeren.

Artikel 10.
Het huren van de solex geschiedt op eigen risico. Solex Verhuur Langedijk is niet aansprakelijk voor welke schade, onstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen.

Artikel 11.
Het is verboden tijdens de huur van de solex, met drie of meerdere naast elkaar te rijden.
U dient in bezit van, *)rijbewijs/bromfietscertificaat nr:

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?